Hvilke forhold bør man være klar over ved underskrivelsen af en non-disclosure agreement (NDA)?
En specialestuderende, som gerne ville bruge data fra en engelsk virksomhed i sit speciale, var blevet bedt om at underskrive en non-disclosure agreement (NDA). UBVA vejledte den studerende om, at indgåelsen af sådanne fortrolighedsaftaler kan give anledning til en række problemer i forbindelse med aflevering af specialet, og gjorde opmærksom på, at flere uddannelsesinstitutioner har fastsat nærmere regler for indgåelsen af sådanne aftaler som led i specialeforløb. UBVA opfordrede den studerende til at undersøge, om hans institution havde fastsat sådanne regler. UBVA konstaterede derefter, at den pågældende NDA var underkastet engelsk ret, og at UBVA derfor ikke kunne foretage nogen sikker vurdering af retsvirkningerne af denne aftale. UBVA fremkom dog med en række generelle bemærkninger til aftalen og påpegede flere steder, hvor den konkrete aftale burde præciseres.

Besvaret d. 01-09-2016
AC Sagsnummer: 2016-603

Print