Er det tilladt i en ph.d.-afhandling, som ikke udgives, at inkludere billedmateriale uden samtykke?
En ph.d.-studerende spurgte UBVA, om det er tilladt i en ph.d.-afhandling, som ikke publiceres, at inkludere billedmateriale uden at få samtykke fra rettighedshaveren.

UBVA vejledte om, at billedmateriale er ophavsretligt beskyttet, og at brug som udgangspunkt kræver ophavsmandens tilladelse jf. ophavsretslovens § 2. Hertil er der en undtagelse, der kendes som kunst-citatreglen. Kunstcitatreglen siger, at man gerne må bruge billedmateriale i en afhandling, såfremt man bruger det for at illustrere teksten i afhandlingen. Reglen gælder også, hvis afhandlingen måtte blive udgivet af ens forskningsinstitution. Reglen gælder dog ikke, hvis afhandlingen måtte blive udgivet på et kommercielt forlag.

Besvaret d. 01-12-2014
AC Sagsnummer: 2014-894

Print