Må man lave kopier af film, som findes i et arkiv til brug for privatpersoner?
Et lokalarkiv ønskede oplyst, om de måtte lave kopier af de film, som findes på arkivet, og som var beskyttet af ophavsret, til privat brug for interesserede privatpersoner.

UBVA vejledte om, at en sådan kopiering som udgangspunkt kun må ske med samtykke fra rettighedshaveren, jf. ophavsretslovens § 2, og at ophavsretslovens § 12 om eksemplarfremstilling til privat brug ikke tillader, at et arkiv fremstiller eksemplarer til privatpersoners brug, jf. § 12, stk. 2, nr. 5, og § 12, stk. 4, nr. 2.

UBVA vejledte desuden om, at en privatperson gerne selv må kopiere en film fra et arkiv til sin private brug, hvis det drejer sig om en analog kopi. For digitalkopiering af film gælder, at en privatperson må kopiere til personlig brug for sig selv og sin husstand, forudsat at den digitale kopiering ikke må ske på grundlag af et lånt eksemplar.

UBVA vejledte om, at en privatpersons digitale kopiering af film fra et arkiv, som finder sted på arkivet, måske ikke betragtes som baseret på et ”lånt” eksemplar, men at dette spørgsmål var tvivlsomt.

Besvaret d. 01-11-2014
AC Sagsnummer: 2014-799

Print