Hvilke forhold bliver relevante i forhold til plagiering og inhabilitet ved studenterspeciale på et universitet?
En adjunkt, der mente sig plagieret i et studenterspeciale, indberettede det til universitetet. Dette besluttede derefter at lade adjunktens beskrivelse af, hvad plagiatet bestod i, udgå af sagen med henvisning til forvaltningsretlige regler om inhabilitet.

UBVA oplyste, at de forvaltningsretlige inhabilitetsregler betyder, at adjunkten ikke måtte være med til at behandle eller afgøre sagen. Derimod betyder de ikke, at de dokumenter, vedkommende havde indsendt som klager, ikke måtte indgå i sagen. Det følger tværtimod utvivlsomt af det forvaltningsretlige undersøgelsesprincip - dvs. et princip om, at forvaltningsmyndigheder skal oplyse sager forsvarligt - at universitetet havde pligt til at lade dem indgå i den.

Besvaret d. 01-11-2014
AC Sagsnummer: 2014-778

Print