Hvem har ophavsretten i forbindelse med parallelpublikation af artikler?
En ansat i en universitetsadministration stillede følgende spørgsmål:

”Når vi parallelarkiverer (grøn open access […]) en videnskabelig artikel i henhold til forlagets regler, ændres copyrightrettighederne vel ikke? Parallelarkivering af en Elsevier-publiceret artikel ændrer ikke på det faktum, at det er Elsevier, der har copyright-rettighederne over artiklen.
Umiddelbart vil jeg mene, at jeg er på fast grund med ovennævnte antagelse, men jeg kommer af og til i tvivl, når et forlag som De Gruyter på deres hjemmeside anfører info-materiale om CC-licenser på en side, der ellers kun handler om parallelarkivering …”.

UBVA rådgav om, at rettighederne som udgangspunkt er hos ophavsmanden. Ved aftalen mellem ophavsmanden og tidsskriftet overdrager ophavsmanden imidlertid visse af sine rettigheder til tidsskriftet, dvs. typisk retten til publikation i artikelform. Han beholder selv de ideelle rettigheder, jf. OPHL § 3. Afhængig af hvad der står i aftalen med tidsskriftet beholder han også somme tider dele af sine økonomiske rettigheder. Hvis en dansk forsker får trykt en juridisk artikel i Ugeskrift for Retsvæsen, får sidstnævnte f.eks. nok kun retten til udgivelse på dansk, mens forfatteren beholder retten til at udgive artiklen på andre sprog. De aftaler, man indgår med et tidsskrift, vil normalt gå ud på, at tidsskriftet får en egentlig eneret til de udgivelser, det må foretage. En aftale indgået med en forfatter og et tidsskrift vil mao. normalt indebære en eksklusiv, partiel overdragelse. Se nærmere UBVAs informationsbog Ophavsret for begyndere, som kan downloades gratis fra ubva.dk under ”Publikationer”, kap. 7.

Den kendsgerning, at tidsskriftet normalt får en eneret, bevirker, at forfatteren som udgangspunkt er afskåret fra selvarkivering. Somme tider går tidsskrifterne imidlertid med til en vis form for O.A. De skriver derfor ind i aftalerne med forfatterne, at de har lov til de og de former for parallelpublicering. Visse dele af ophavsretten er så hos forfatteren, mens visse andre dele er hos tidsskriftet.

Besvaret d. 01-10-2015
AC Sagsnummer: 2015-673

Print