Må man dele andres screendumps af ophavsretlige beskyttede avisartikler?
Et bibliotek ønskede oplyst, om de på deres officielle Facebook-side kunne ”dele” en privatpersons deling af et opslag, hvori der indgik et screendump af en avisartikel.

UBVA vejledte om, at den pågældende artikel må formodes at være beskyttet af ophavsret. Spørgsmålet var derfor først og fremmest, om delingen var sket med eller uden samtykke fra avisen/journalisten. Hvis delingen var sket uden et sådant samtykke, måtte delingens lovlighed afhænge af, om den opfyldte citatbetingelserne, jf. ophavsretslovens § 22. UBVA vejledte generelt herom, men kunne ikke foretage en nærmere konkret vurdering heraf uden nærmere kendskab til artiklen og delingens karakter.


Besvaret d. 01-10-2015
AC Sagsnummer: 2015-617

Print