I hvilket omfang har en institution ophavsretten til rapporter, som de ansatte har lavet?
En ansat ved en offentlig institution spurgte UBVA, i hvilket omfang institutionen havde ophavsretten til rapporter, som de ansatte havde lavet, og som den pågældende institution derefter leverede til andre offentlige institutioner. I den forbindelse henledte spørgeren opmærksomheden på, at der i nogle rapporters kolofoner stod, at copyrighten tilkom forfatterne og den institution, de var ansat ved. I andre, derimod, stod der, at copyrighten tilhørte både den pågældende institution og den institution, der havde bestilt rapporterne.

UBVA oplyste, at spørgsmålet om, hvem der har ophavsretten til værker skabt af ansatte, afhænger af, hvad der er aftalt mellem dem og arbejdsgiveren. Hvis ikke der er aftalt noget, er reglen den, at arbejdsgiveren får de dele af den ansattes ophavsret, der er nødvendige for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed. Se nærmere UBVAs informationsbog "Ophavsret for begyndere" kap. 7 afsnit K. I tilfælde, hvor dele af den ansattes ophavsret er gået over til arbejdsgiveren, kan vedkommende normalt kun give ophavsretten videre til andre, hvis det er aftalt med den ansatte, eller hvis det er nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed. Se nærmere Ophavsret for begyndere kap 7 afsnit E. Det har ingen betydning for disse spørgsmål, hvilke copyright-angivelser o.l., der måtte stå i rapporternes kolofoner.

Besvaret d. 01-08-2015
AC Sagsnummer: 2015-598

Print