Kan en hjemmeside som bryder med ophavsretten blive erstatningsansvarlig for salg af en fotografs billeder?
En fotograf havde taget nogle fotografier af en model og aftalt med modellen, at ethvert salg af fotografierne krævede en aftale herom med fotografen. Fotografen havde nu konstateret, at modellen udbød fotografierne til salg via en hjemmeside på internettet, og fotografen ønskede oplyst, om den pågældende hjemmeside kunne gøre erstatningsansvarlig for salg af fotografierne i strid med fotografens rettigheder.

UBVA vejledte om, at fotografen havde ophavsret til sine fotografier, jf. ophavsretslovens §§ 1 og 70, og at fotografierne derfor ikke uden fotografens samtykke kunne udbydes til salg via internettet. Modellen kan derfor ifalde erstatningsansvar ved at have gjort de pågældende fotografier tilgængelige for almenheden på den pågældende hjemmesiden uden fotografens samtykke.

UBVA vejledte endvidere om, at hjemmesiden som udgangspunkt ikke kan gøres erstatningsansvarlig i denne situation, men at fotografen havde mulighed for at bede hjemmesiden om straks at fjerne de pågældende fotografier fra hjemmesiden (notice-and-takedown).

UBVA henviste herved fotografen til en vejledning på hjemmesiden om fremsættelse af sådanne anmodninger om fjernelse af indhold på hjemmesiden


Besvaret d. 01-03-2015
AC Sagsnummer: 2015-282

Print