Er det tilladt som studerende at videregive undervisningsmateriale, som ligger på universitetets intranet, herunder undervisningsplaner?
Et universitet havde oplevet flere tilfælde, hvor en privat kursusvirksomhed havde rettet uopfordret henvendelse til studerende for at få adgang til forskelligt undervisningsmateriale, som ligger på universitetets intranet, herunder undervisningsplaner.

UBVA vejledte om, at det pågældende undervisningsmateriale ofte vil være beskyttet af ophavsret, og at materialet ofte kun vil være licenseret til brug for underviserne og de studerende. Det vil i så fald stride imod de ophavsretlige regler, hvis studerende giver andre adgang til materialet, og da både universitet og de studerende herved kan få problemer, var det forståeligt, hvis universitetet ønskede at gribe ind.

Besvaret d. 03-01-2015
AC Sagsnummer: 2015-272

Print