Hvilke regler er der for brugen af interviews, som man selv tager del i?
En akademiker, der var blevet interviewet til TV2, spurgte, om hun måtte lægge interviewet på sin hjemmeside, hvilket TV2 afviste. Akademikeren spurgte på den baggrund UBVA, om det kan være rigtigt, at TV2 overtager alle hendes rettigheder til interviewet, og om hun kunne risikere sanktioner, hvis hun lagde interviewet på sin egen hjemmeside uden tilladelse.

UBVA rådgav om, at medvirkende i tv-interviews i vidt omfang har ophavsret til det, de siger under interviewet. Som medvirkende i en tv-udsendelse må man imidlertid forstå, at TV-stationen vil udsende den, og derfor anses man juridisk set for at indgå en stiltiende aftale med stationen om, at de kan gøre det, uden at det krænker ens ophavsret. TV-stationen har på sin side ret til tv-interviewet, bl.a. efter ophavsretslovens § 69. Hvis ikke man som interviewet sørger for at få en aftale med tv-stationen om, at man kan lægge interviewet på sin hjemmeside, vil man derfor normalt være afskåret fra det. Det er dog tilladt at linke til udsendelser, der er lagt lovligt på nettet, herunder ved ”embedded linking”. Se nærmere Ophavsret for begyndere, 3. udg. 2014 kap. 5.B.5.

Besvaret d. 03-01-2015
AC Sagsnummer: 2015-262

Print