Hvilke overvejeler skal man gøre før brugen af et varemærke som mistænkes at være sammenlignelig med andre?
En forening overvejede at gøre brug af betegnelsen ”Youth Space”, og ønskede i den forbindelse at få afklaret, om dette ville stride imod andres rettigheder.

UBVA vejledte om, at en undersøgelse af dette spørgsmål først og fremmest afhang af, om foreningen alene ønskede at gøre brug af betegnelsen i Danmark eller også i andre lande, og om der ville være tale om en erhvervsmæssig brug af betegnelsen.

UBVA lagde til grund, at foreningen alene påtænkte at gøre brug af betegnelsen i Danmark, og vejledte herefter om reglerne om navne- og kendetegnsrettigheder. UBVA konstaterede, at ”Youth Space” ikke var registreret som forenings- eller virksomhedsnavn i Det Centrale Virksomhedsregister, og at betegnelsen heller ikke var registreret som varemærke i Danmark eller i EU med virkning for Danmark.

UBVA vejledte om, at dette ikke udelukker, at tredjemand kan have stiftet rettigheder til betegnelsen ”Youth Space” via brug, og at det kan være vanskeligt at afklare dette med sikkerhed. UBVA pegede på, at en søgning i Google her kan give et vist fingerpeg.

UBVA henviste afslutningsvis til, at Patent- og Varemærkestyrelsen tilbyder at lave en ”clearing” af påtænkte kendetegn i forhold til alle registrerede navne, men at denne service ikke omfatter rettigheder, der alene er stiftet ved ibrugtagning.

Besvaret d. 01-03-2015
AC Sagsnummer: 2015-256

Print