Er der ophavsretlige problemer i at lave et it-system til registrering af medarbejdernes publikationer?
DJØF havde rettet henvendelse til UBVA vedrørende en professionshøjskoles indførelse af et nyt it-system til registrering af medarbejdernes publikationer m.v. og samtidig indførelse af et unikt person-id, således at oplysningerne knyttes unikt til den enkelte person, og således fx kan tilgås uanset jobskifte m.v.

UBVA vejledte om, at systemet – efter det oplyste – mindede om it-systemet ”PURE”, som anvendes på de danske universiteter, og at et sådant system ikke i sig selv giver anledning til ophavsretlig spørgsmål.

UBVA vejledte desuden om, at systemet som udgangspunkt kun vil indeholde ikke-følsomme personoplysninger om den enkelte forsker, som efter persondataloven kan behandles bl.a., hvis der foreligger en aftale, eller hvis en interesseafvejning tilsiger det. UBVA henviste til, at Datatilsynet om nødvendigt kan foretage en nærmere vurdering af de person-dataretlige spørgsmål, som systemet giver anledning til.

Besvaret d. 01-01-2015
AC Sagsnummer: 2015-070

Print