Kan en tidligere ansat i en virksomhed anvende undervisningsmateriale, som er udarbejdet som led i den tidligere ansættelse, i en ny selvstændig virksomhed?
En medarbejder, der var fratrådt for at gå på pension, ønskede at anvende noget undervisningsmateriale, som hun havde udarbejdet som led i sin tidligere ansættelse, i en ny, selvstændig virksomhed.

UBVA vurderede, at undervisningsmaterialet var beskyttet af ophavsret, og UBVA vejledte hende om, at hendes tidligere arbejdsgiver kan have erhvervet dele af ophavsretten til materialet, og at dette kan være til hinder for, at hun lovligt kan bruge materialet i sin nye virksomhed.

UBVA vejledte om de nærmere retningslinjer for ophavsret i ansættelsesforhold og henviste hende til at vende tilbage, hvis hun havde nærmere spørgsmål hertil.

Besvaret d. 01-01-2015
AC Sagsnummer: 2015-045

Print