Hvilke rettigheder er der forbundet med en affotografering af et pladecover?
En bibliotekar på et folkebibliotek rettede henvendelse til UBVA i anledning af, at en låner ønskede bibliotekets bistand til at skaffe en affotografering af et pladecover. Den pågældende plade, som var en ældre udgivelse, fandtes alene på Statsbiblioteket, hvorfra det ikke kunne udlånes. Statsbiblioteket havde afvist at bistå med at affotografere pladecoveret med henvisning til reglerne om ophavsret. UBVA vejledte om, at et pladecover kan være et kunstværk, der er beskyttet af ophavsret, jf. ophavsretslovens § 1. Ophavsretten varer i 70 år efter ophavsmandens død. De foreliggende oplysninger gav ikke sikkert grundlag for at vurdere, om ophavsretten til pladecoveret kunne være udløbet. UBVA vejledte endvidere om, at hvis pladecoveret (stadig) er ophavsretligt beskyttet, kræver det normalt tilladelse af affotografere/kopiere det. De almindelige Copydan-aftaler, som er indgået med bibliotekerne, omfatter ikke pladecovers. UBVA pegede derfor på mulighederne for at fremstille eksemplarer til lånerens private brug (eller til personlig brug for låneren og dennes husstand) efter ophavsretslovens § 12. UBVA vejledte nærmere om indholdet af denne bestemmelse, herunder at biblioteket ikke kunne fremstille en digital kopi af pladecoveret til lånerens brug, men at biblioteket godt kunne fremstille en fotokopi af pladecoveret til lånerens private brug. UBVA tilbød yderligere telefonisk vejledning om spørgsmålet.

Besvaret d. 05-11-2015
AC Sagsnummer: 2015-830

Print