Hvad kan en forfatter gøre, hvis forfatterens bog tilsyneladende kan downloades gratis fra en hjemmeside, der ved nærmere eftersyn formentlig er genstand for "phishing"?
En forfatter oplevede, at hendes bog tilsyneladende var lagt til fri download på hjemmesider på internettet, der ved nærmere eftersyn formentlig var udtryk for ”phishing”. Forfatteren havde anmeldt sagen til politiet og kontaktede UBVA for at høre, om der var noget at gøre civilretligt. UBVA vejledte om, at en tilgængeliggørelse af bogen på internettet uden forfatterens samtykke var en ophavsretskrænkelse, men at det i praksis kan være vanskeligt at anlægge en civil sag herom, fordi det i praksis kan være vanskeligt at identificere, hvem der præcist står bag krænkelserne. I dette tilfælde tydede oplysningerne på, at de ansvarlige kunne befinde sig i Asien, hvor det vil være vanskeligt at få tvangsfuldbyrdet en dansk dom. UBVA vejledte desuden om, at en seriøs hosting-udbyder normalt vil fjerne ulovligt indhold fra sine servere, men at oplysningerne tydede på, at dette ikke var en seriøs hosting-udbyder, og at en henvendelse herom derfor næppe vil føre til noget. UBVA oplyste, at en advokat med speciale på dette område ville kunne hjælpe forfatteren med at vurdere mulighederne for at få gjort noget ved krænkelserne gennem en civil sag.

Besvaret d. 01-11-2015
AC Sagsnummer: 2015-754

Print