Hvordan deles ophavsretten på en akademisk afhandling, som er skrevet i fællesskab med en anden?
UBVA vejledte om, at når flere forfattere sammen har skrevet en afhandling på en sådan måde, at deres bidrag til afhandlingen ikke naturligt kan adskilles i separate værker, så har de fælles ophavsret til afhandlingen.

UBVA bemærkede yderligere, at hvis begge ønsker at bruge specifikke ting fra afhandlingsarbejdet, som begge har bidraget til – fx specifikke analyser, datamateriale m.v. – kan det efter omstændigheder forudsætte, at der er enighed herom, fordi der er fælles ophavsret til det pågældende materiale.

Besvaret d. 29-10-2015
AC Sagsnummer: 2015-740

Print