Har forskere som publicerer i tidsskrifter retten til at arkivere et pre-print i sin institutions publikationsdatabase?
UBVA blev spurgt, om forskere, der publicerer artikler i tidsskrifter, har lov til at arkivere et pre-print i vedkommendes institutions publikationsdatabase ud fra den betragtning, at det, forlaget får overdraget, kun er artiklen i dens endelige form, dvs. i den form den fremtræder på efter peer-review. UBVA rådgav om, at spørgsmålet grundlæggende afhænger af en fortolkning af forlagsaftalen. Hvis ikke man kan få nogen klar hjælp der, vil der efter UBVAs opfattelse være en helt klar formodning for, at man som forfatter ikke kan arkivere et pre-print uden tilladelse fra forlaget. Dels må man utvivlsomt ofte forstå forlagsaftalen sådan, så det, forlaget får eneret til, er "artiklen" som abstrakt værk i både "oprindelig og ændret skikkelse", jf. ophavsretslovens § 2. Dels vil resultatet ofte følge af den loyalitetspligt, forfatteren påtager sig over for forlaget, og som betyder, at vedkommende ikke må gøre noget, der skader forlaget kommercielt og mindsker dets salg, jf. UBVAs informationsbog Ophavsret for begyndere 2014 kap. 7 afsnit F.

Besvaret d. 10-10-2015
AC Sagsnummer: 2015-735

Print