Hvilke regler findes der om brug af tredjemands fotografier?
En forfatter havde udarbejdet en bog om en kendt kunster, hvori forfatteren foretog en analyse af kunstnerens mulige inspiration fra andre kunstnere m.v. Bogen indeholdt i denne forbindelse et stort antal fotografier, som forfatteren havde vanskeligt ved at få ”clearet rettighederne” til at gøre brug af. Bogen ønskedes udgivet i hele verden.

UBVA vejledte om, at det vil afhænge af ophavsretslovgivningen i hvert enkelt land, hvor bogen udgives, om brugen af tredjemands fotografier er lovlig eller ej. Det er meget omkostningskrævende at undersøge ophavsretslovgivningen i et større antal lande, og normalt vil forlag derfor kræve, at der indhentes udtrykkeligt samtykke til brug af tredjemands fotografier. UBVA vejledte videre om, at det i mange lande kan være tilladt at bruge tredjemands fotografier, fx efter regler om citat eller ”fair use”.

I Danmark er det således i et vist omfang tilladt at gengive andres fotografier i en ”kritisk fremstilling”, hvilket dette bogværk formentlig må anses som. Det ændrer imidlertid ikke ved, at det er vanskeligt at undersøge grænserne for brug af andres fotografier uden samtykke i et større antal lande. UBVA vejledte endvidere om risikoen ved at krænke andres ophavsret i form af sanktioner m.v.

Besvaret d. 07-10-2015
AC Sagsnummer: 2015-723

Print