Er det tilladt at benytte bogomslag til markedsføring på et biblioteks hjemmeside?
Et kommunalt bibliotek ønskede at bruge en række bogomslag i foldere om de pågældende bøger, som bl.a. skulle være tilgængelige på bibliotekets hjemmeside. UBVA vejledte biblioteket om, at bogomslag normalt er ophavsretligt beskyttet, og at en sådan brug af bogomslag derfor som udgangspunkt kræver samtykke, i praksis normalt fra det pågældende forlag. UBVA vejledte desuden biblioteket om den aftale, som er indgået mellem Kommunernes Landsforening og Copydan Tekst og Node, der giver kommunale biblioteker ret til – på visse betingelser – at bruge en række bogomslag bl.a. på internettet. UBVA opfordrede biblioteket til at undersøge, om det var omfattet af denne aftalelicens.

Besvaret d. 07-10-2015
AC Sagsnummer: 2015-721

Print