Hvem har ophavsretten til en lærebog skrevet af en ansat på en uddannelsesinstitution?
En lærer ved en uddannelsesinstitution, der udbød en kort videregående uddannelse, spurgte UBVA, hvem der ville have ophavsretten til en lærebog, han var ved at skrive.

Det fremgik, at han måtte registrere halvdelen af den tid, han brugte på bogen, som arbejdstid. Der var ingen aftaler mellem skolen og lærerne om ophavsretten til de sidstnævntes bøger, og skolen havde ikke indtil nu haft del i ophavsretten til dem.
UBVA rådgav om, at hvis ikke der er aftalt andet, følger det af almindelige regler om ophavsret til værker skabt i ansættelsesforhold, at arbejdsgiveren kun får del i den ansattes ophavsret i det omfang, det er nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed. Se nærmere UBVAs informationsbog "Ophavsret for begyndere" kap. 7 afsnit K, herunder underafsnit K.3.a. Det betød i sagen her, at læreren selv havde ophavsretten til bogen.

Besvaret d. 01-06-2015
AC Sagsnummer: 2015-645

Print