Hvem har retten til en studerendes bacheloropgave?
En uddannelsesinstitution, hvis elever var ansat på skolen, spurgte UBVA, om skolen kunne disponere over elevernes bachelorrapporter.

UBVA rådgav om, at hvis ikke institutionen havde en aftale om ophavsretten til rapporterne, gælder de almindelige regler om ophavsret i ansættelsesforhold, jf. UBVAs informationsbog "Ophavsret for begyndere" kap. 7 afsnit K. De regler vil betyde, at institutionen vil kunne råde over bachelorrapporterne på den måde, den plejede at gøre, da rapporterne blev skrevet. Derimod vil institutionen ikke kunne råde over rapporterne i videre omfang uden en aftale med eleverne.

Besvaret d. 10-08-2015
AC Sagsnummer: 2015-546

Print