Er det tilladt at gengive "skærmbilleder" fra et EDB-program i en dansk undervisningsbog omhandlende brugen af programmet.
En forfatter ønskede oplyst, om der lovligt kan gengives ”skærmdumps” fra et edb-program i en dansk undervisningsbog om brug af det pågældende edb-program. UBVA vejledte om, at ”skærmdumps” fra et edb-program vil indeholde en gengivelse af edb-programmets ikoner, grafiske layout, tekster m.v., og at alle disse elementer kan være beskyttet af ophavsret, hvilket indebærer, at en sådan gengivelse som udgangspunkt kræver samtykke fra den relevante rettighedshaver (ofte softwareproducenten). UBVA vejledte om, at det i nogle tilfælde uden samtykke er muligt at gengive indhold efter ophavsretslovens regler om citat (§ 22) og gengivelse af kunstværker m.v. (§ 23), men at disse regler ikke giver hjemmel til at gengive ”skærmdumps” med edb-programmets grafiske elementer i en undervisningsbog. UBVA anførte, at man – i stedet for skærmdumps – gerne må referere edb-programmets indhold og funktioner (med sine egne ord) i undervisningsbogen.

Besvaret d. 30-06-2015
AC Sagsnummer: 2015-515

Print