Kan en tidligere ansat selv forsætte med at udgive et blad, lavet under sin ansættelse ved et universitet?
En medarbejder ved et universitet havde i en årrække fået løn for at udgive et blad. Universitetet fremstod som udgiver. Medarbejderen var nu blevet opsagt og spurgte på den baggrund UBVA, i hvilket omfang hun selv ville kunne fortsætte med at udgive bladet efter sin fratræden, herunder ved at drive en hjemmeside, hvor man kunne se de tidligere numre. UBVA rådgav om, at det fulgte af almindelige regler om ophavsret i ansættelsesforhold, at retten til udgivelse af de allerede skrevne artikler var overgået til universitetet, og at medarbejderen derfor var afskåret fra lægge dem på nettet. Desuden måtte det efter UBVAs opfattelse antages, at retten til bladets navn nu formentlig tilhørte universitetet, sådan så medarbejderen ikke ville kunne drive et nyt blad videre under samme navn.

Besvaret d. 30-06-2015
AC Sagsnummer: 2015-498

Print