Kan en virksomhed forsætte med at benytte grafiske billeder, som var udarbejdet af en nu tidligere ansat som led i ansættelsen, efter ansættelsesforholdets ophør?
En uddannelsesinstitution ønskede oplyst, om man kunne fortsætte med at bruge grafiske billeder, som var udarbejdet af en nu tidligere ansat som led i ansættelsen, efter ansættelsesforholdets ophør. UBVA vejledte om reglerne om ophavsret i ansættelsesforhold, herunder at det i første række har betydning, om der er indgået en aftale om den ansattes ophavsret, og at det – hvis dette ikke er tilfældet – afhænger af de ulovbestemte regler om ophavsret i ansættelsesforhold. UBVA vurderede ud fra de foreliggende oplysninger, at institutionen kunne fortsætte brug af billederne til det formål, som de var udarbejdet til, mens det i øvrigt måtte afhænge af en evt. aftale eller institutionens ”sædvanlige virksomhed”, hvad billederne kunne bruges til.

Besvaret d. 30-05-2015
AC Sagsnummer: 2015-449

Print