Er det tilladt at anvende andres billedmateriale fra internettet mv. til illustrationer i undervisningsvideoer?
En producent af undervisningsvideoer anvendte i vidt omfang andres billedmateriale fra internettet m.v. til illustration m.v. i videoerne. Producenten ønskede oplyst, om dette var tilladt efter ophavsretsloven. UBVA vejledte om, at det anvendte billedmateriale ofte vil være beskyttet af ophavsret, og at dette da indebærer, at man ikke må gengive billedmaterialet i fx en undervisningsvideo uden samtykke fra rettighedshaveren. UBVA vejledte om, at et sådant samtykke er særligt vigtigt, når videoerne gøres tilgængelige for alle på internettet, idet man ellers risikerer at krænke ophavsretten i nogle af de lande, hvor videoerne er tilgængelige. UBVA vejledte endvidere om, at den danske ophavsretslov – som gælder for udnyttelser i Danmark – tillader visse former for brug af andres materiale, og UBVA gennemgik i denne forbindelse de undtagelsesregler i lovens kapitel 2, som havde betydning for videoproduktionerne. Gennemgangen viste, at ingen af undtagelserne gav mulighed for at anvende andres billedmateriale m.v. frit i undervisningsvideoer på den ønskede måde.

Besvaret d. 26-05-2015
AC Sagsnummer: 2015-448

Print