Var ophavsretten til en ældre tysk sangtekst udløbet, så en dansk oversættelse heraf kunne udgives uden samtykke?
En person, der havde oversat en ældre tysk sangtekst til dansk, ønskede oplyst, om der var problemer med at udgive den oversatte sangtekst i en bog.
UBVA vejledte om, at den tyske sangtekst måtte formodes at være beskyttet af ophavsret indtil 70 år er forløbet fra ophavsmandens død. En undersøgelse tydede på, at ophavsretten endnu ikke var udløbet.

UBVA vejledte nærmere om ophavsrettens betydning, herunder at den danske oversættelse kun lovligt kunne udgives med samtykke fra den relevante rettighedshaver (arvinger og/eller forlag).

UBVA anførte, at KODA måske kan være behjælpelig med at identificere relevante rettighedshavere – eller med at henvise til nogen, der kan.

Besvaret d. 30-04-2015
AC Sagsnummer: 2015-441

Print