Kræver det samtykke fra tidskriftet, når en ph.d.-studerende i sin ph.d.-afhandling ønsker at optrykke sin egen artikel, som er publiceret i tidsskriftet?
En ph.d.-studerende havde publiceret en videnskabelig artikel i et tidsskrift, som vedkommende nu ønskede at optrykke i sin ph.d.-afhandling, der skulle offentliggøres. Den ph.d.-studerende ønskede oplyst, om dette krævede tidsskriftsforlagets samtykke.

UBVA vejledte om, at dette især afhænger af den forlagsaftale/aftale om publicering, som er indgået med det pågældende tidsskriftsforlag. UBVA vejledte også om, at hvis der er medforfattere til artiklen, kræves disses samtykke i princippet også for at publicering kan ske i anden sammenhæng.

Besvaret d. 30-04-2015
AC Sagsnummer: 2015-390

Print