Kan et forlag kræve betaling for offentlig fremførsel af værker, hvor komponisten har været død i mere end 70 år?
Et musikforlag, som bl.a. udgav noder til en mængde musikværker, ønskede oplyst, om de kan kræve betaling for offentlig fremførelse af værkerne også i de tilfælde, hvor komponisten har været død i mere end 70 år.

UBVA vejledte om, at ophavsretten til et musikværk varer i 70 år efter komponistens død, og at enhver herefter er berettiget til uden komponistens (eller dennes musikforlags) samtykke at fremføre værket offentligt. UBVA vejledte endvidere om, at der kan være en særskilt ophavsret til andres bearbejdelser af komponistens musikværk, og at ophavsretten til sådanne bearbejdelser udløber 70 år efter den, der har begået bearbejdelsen, er død – uanset at ophavsretten til det originære musikværk udløber tidligere.

Endelig vejledte UBVA om, at musikforlaget og købere af forlagets noder kan indgå en aftale om, at der skal betales et vederlag, hvis noderne anvendes som grundlag for offentlig fremførelse af værket, men at overtrædelse af en sådan aftale – hvis ophavsretten til musikværket er udløbet – ikke vil indebære en ophavsretskrænkelse, men alene en misligholdelse af aftalen.

Besvaret d. 20-04-2015
AC Sagsnummer: 2015-370

Print