Hvilke juridiske overvejelser er vigtige ved udarbejdelse af interviews og andre observationer?
En ph.d-studerende, som skulle gennemføre case-studier i private danske og udenlandske virksomheder i form af interviews og observation, ønskede oplyst, om der var noget særligt juridisk, som man skal være opmærksom på i denne forbindelse.

UBVA vejledte om, at dette meget afhænger af den information, som case-studierne vil give adgang til, og at der navnlig er anledning til at overveje, om den phd-studerende ville få adgang til person- eller virksomhedsfølsomme oplysninger.

UBVA vejledte om, at en behandling af personfølsomme oplysninger kan kræve anmeldelse af forskningsprojektet til Datatilsynet samt indhentelse af-samtykke fra de involverede personer. UBVA vejledte endvidere om, at adgang til en virksomheds erhvervshemmeligheder normalt vil kræve afgivelse af en hemmeligholdelseserklæring (non-disclosure agreement, NDA), og at det i sådanne tilfælde er vigtigt at sikre, at man ikke afskære sig fra at bruge den information, som man ønsker, i sin forskning, og at man kan publicere og formidle sine forskningsresultater.

Besvaret d. 14-04-2015
AC Sagsnummer: 2015-356

Print