Hvilke rettigheder er der for beskyttelse af titler til bøger?
En forfatter ønskede oplyst, om en bestemt titel begyndende med "Turen går til" ville indebære en krænkelse af Politikens Forlags rejsebøger ”Turen går til”.

UBVA foretog en konkret vurdering af forfatterens bog – herunder bogens titel, indhold, grafiske layout m.v. – og anførte, at det ikke kunne udelukkes, at der ville være tale om en krænkelse. UBVA understregede at dette afhang af en helhedsvurdering, og at forfatteren med fordel kunne bede sit forlag vurdere og indestå for titlens lovlighed.

Besvaret d. 08-04-2015
AC Sagsnummer: 2015-342

Print