I hvor lang tid varer beskyttelsen af et musikalsk værk?
UBVA fik en henvendelse fra en person, der ønskede oplyst, om den amerikanske komponist Frank Churchills filmmusik til Disney-filmen ”Snehvide” i dag er beskyttet af ophavsret i Danmark.

UBVA konstaterede, at Frank Churchill døde i 1942, og at han var amerikansk statsborger og tilsyneladende havde frembragt de pågældende musikværker i USA. I så fald er musikværkerne også beskyttet af ophavsret i Danmark efter den danske ophavsretslovs regler. Det følger heraf, at ophavsretten normalt varer i 70 år efter ophavsmandens dødsår, hvilket indebærer, at en dansk ophavsretlig beskyttelse af musik-værkerne som udgangspunkt er udløbet. ´

UBVA bemærkede, at hvis der også er en tekstforfatter til de pågældende værker, som levede længere end Frank Churchill, skal beskyttelsestidens længde beregnes efter denne tekstforfatters dødsår.

Besvaret d. 01-04-2015
AC Sagsnummer: 2015-338

Print