Hvor lang tid er et fotografi beskyttet?
En forfatter ønskede at udgive en bog med gamle Hitler-fotografier, som han havde fundet på nettet, og spurgte, i hvilket omfang det ville kræve tilladelse.

UBVA vejledte om, at fotografier, der er taget før den 1. januar 1970, kun er beskyttet af ophavsret, hvis de afspejler kreativitet. De er i så fald beskyttet som fotografiske værker. Beskyttelsen tilkommer ophavsmanden og varer, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens død.

Besvaret d. 01-04-2015
AC Sagsnummer: 2015-332

Print