Hvis man som forfatter gerne vil lave en designbog, og deri gengive fotografier af diverse kunstindustrielle produkter, må man så det?
En forfatter ønskede at udgive en designbog, hvori der skulle optages fotografier af forskellige kunstindustrielle produkter. Forfatteren ønskede oplyst, om det krævede tilladelse at bringe sådanne fotografier i bogen.

UBVA vejledte om, at kunstindustrielle produkter som udgangspunkt er beskyttet af ophavsretsloven som "kunstneriske værker", og at denne beskyttelse varer i 70 år efter ophavsmandens død.

Ophavsretten indebærer, at det som udgangspunkt kræver ophavsmandens tilladelse at bringe fotografier af de kunstneriske værker i en bog som den påtænkte.

Der gælder nogle undtagelser hertil. Det er fx tilladt at gengive kunstværker i "kritiske eller videnskabelige fremstillinger" efter ophavsretslovens § 23, stk. 1, og kunstværker kan også bl.a. gengives i visse "kunstkataloger" efter ophavsretslovens § 24, stk. 1.

De foreliggende oplysninger gav ikke UBVA noget sikkert grundlag for at vurdere, om den påtænkte bogudgivelse kunne rummes inden for disse undtagelsesregler.

Besvaret d. 19-10-2016
AC Sagsnummer: S-2016-676

Print