Må man godt anvende korte lydklip af 10 sekunder fra film og serier til en udstilling, som er en lydinstallation?
Enkelte akkorder, toner og lyde er ikke ophavsretligt beskyttede. Filmværker, musikværker, lydklip samt teksterne hertil er dog omfattet af ophavsretslovens § 1 og dermed ophavsretligt beskyttede. Ligeledes er lydsiden af film ophavsretligt beskyttede efter lovens § 66. Dette indebærer i medfør af lovens § 2 og § 66, at ophavsmanden har enerettigheden til at råde over sit beskyttede værk – herunder en eneret til bearbejdning, eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden.

Selvom lydklippene er meget korte, er de stadig beskyttede og omfattet af ophavsretslovens § 1 og § 66. Med andre ord kræver brugen af disse lydklip tilladelse fra ophavsmanden, da brugen af værkerne ved en udstilling vil være en offentlig fremførelse, jf. ophavsretslovens § 2 og § 66.

Ophavsmanden vil i dette konkrete tilfælde være filmselskabet. Derfor er det filmselskabet, der skal kontaktes med henblik på tilladelse til at bruge de omtalte lydklip.

UBVA kan videre oplyse, at hvis man ønsker at anvende musikværker eller musik fra lydsiden af en film i andre sammenhænge, da kan man altid få nærmere information omkring rettighedshaverne på hhv. www.koda.dk og www.gramex.dk. Disse organisationer er rettighedsforvaltere. De har således indgået aftaler med kunstnerne omkring forvaltning af licensaftaler til brug af deres værker.


Besvaret d. 31-10-2016
AC Sagsnummer: S-2016-671

Print