Må en offentlig myndighed godt lagre kopier af radioindslag på deres egen server?
En offentlig myndighed ønskede at lagre kopier af radioindslag på deres egen server og linke hertil på deres intranet.

UBVA vejledte om, at dette krævede en tilladelse - enten fra den relevante rettighedshaver eller i form af en aftalelicens fra Copydan AVU-medier.

Besvaret d. 07-09-2016
AC Sagsnummer: S-2016-604

Print