Kan man bruge Wikileaks i forskningssammenhænge?
En forsker ønskede UBVA's vurdering af de juridiske og forskningsetiske spørgsmål, som kan opstå, ved brug af materiale fra Wikileaks.

UBVA anførte, at dette spørgsmål giver anledning til en række overvejelser, som ifølge UBVA's oplysninger ikke er blevet nærmere udredt i Danmark, og at det er vanskeligt at give nogen præcis redegørelse for alle de overvejelser, som brug af materiale fra Wikileaks kan give anledning til.
Det kan navnlig give anledning til juridiske overvejelser, hvis materialet indeholder fortrolige oplysninger (erhvervshemmeligheder, statshemmeligheder m.v.) eller personoplysninger, hvilket især må bedømmes efter regler i persondataloven, straffeloven, markedsføringslovens § 19 m.v.

Forskningsetisk kan der bl.a. være grund til at overveje, (i) hvordan det kan påvirke forskningens "objektivitet", pålidelighed og uafhængighed, og (ii) hvorvidt det opfylder etiske normer for ansvarlig forskning. Sidstnævnte må bl.a. tage hensyn til de skadevirkninger, som forskningen kan give anledning til.

UBVA vejledte nærmere om disse overvejelser og henviste til en nylig forskningspublikation af en professor, Gabriel J. Michael fra Yale Law School. Publikationen er fra marts 2015 og har titlen ”Who’s Afraid of WikiLeaks? Missed Opportunities in Political Science Research”. Den første del af denne artikel giver et overblik over de juridiske og forskningsetiske overvejelser, som ifølge den pågældende forfatter må gøres fra et amerikansk perspektiv.

Besvaret d. 09-09-2016
AC Sagsnummer: S-2016-557

Print