Må man gerne linke til ophavsretligt beskyttede artikler på internettet?
UBVA blev spurgt, om det er i strid med ophavsretten at linke til ophavsretligt beskyttede artikler, som er frit tilgængelige på en forenings hjemmeside.

UBVA vejledte om, at det følger af EU-Domstolens retspraksis, at en linking ikke indebærer en krænkelse af ophavsretten, hvis dét der linkes til allerede er udgivet med tilladelse fra ophavsmanden. Hvis det der linkes til allerede er udgivet, men uden tilladelse fra ophavsmanden, da skal man vurdere, hvorvidt den som linker har vinding for øje, eller ej.

Hvis den der linker ikke har haft vinding for øje, da er der ikke tale om en ophavsretlig krænkelse, hvis linkingen er sket i god tro og at den der linkede ikke med rimelighed kunne vide, at værket var blevet offentliggjort uden tilladelse fra ophavsmanden.

Hvis den som linker derimod har haft vinding for øje formodes det, at linkingen er sket med fuld kendskab til et ophavsretligt beskyttet værk, og den der linker skal altså føre den nødvendige kontrol med, at det nu også er offentliggjort med ophavsmandens tilladelse. Hvis værket ikke er udgivet med ophavsmandens samtykke er der altså tale om en krænkelse.

Besvaret d. 07-08-2016
AC Sagsnummer: S-2016-534

Print