Må man godt fotografere andre på gaden og herefter bruge billederne på en hjemmeside?
En person ønskede oplyst, om hun til brug for en hjemmeside måtte tage billeder af en studentervogn med studenter og af en gruppe studenter.

UBVA vejledte om, at fotografering af en studentervogn med studenter og en gruppe studenter som udgangspunkt ikke giver anledning til ophavsretlige problemer, men derimod skal bedømmes efter en række andre juridiske regler, som i hovedsagen indebærer følgende:

1) Hvis hjemmesiden har et kommercielt formål, kræves normalt samtykke.
2) Hvis studenterne, da de blev fotograferet, befandt sig på et ikke frit tilgængeligt sted, eller billedet viser noget, der må betegnes som studenternes private forhold, kræves samtykke.
3) Brug af portrætbilleder kræver normalt samtykke.

Derimod kræver fx "harmløse situationsbilleder" (taget på et frit tilgængeligt sted) ikke samtykke.

Besvaret d. 13-07-2016
AC Sagsnummer: S-2016-522

Print