Må man gerne dele gif-filer og memes på internettet uden samtykke?
En person ønskede oplyst, om - og i så fald under hvilke betingelser – det er tilladt at dele såkaldte ’memes’ og gif-filer på internettet. En ’meme’ skal forstås som et billede eller et videoklip, der tilføjes en tekst, som har til formål at give billedet eller videoen en humoristisk effekt. En gif-fil skal forstås som en fil, der indeholder en kort sekvens af billeder.

UBVA oplyste, at sådant materiale oftest er både ophavsretligt og naboretligt beskyttet. F.s.v.a. ’memes’ kan sådan beskyttelse følge af ophavsretslovens §§ 1, 65, 66, 67, 69 og 70. F.s.v.a. gif-filer kan beskyttelsen følge af ophavsretslovens §§ 1, 65, 67, 69 og 70. Beskyttelse indebærer, at ’memes’ og gif-filer er underlagt de ophavsretlige enerettigheder. Ved deling på internettet er særligt eksemplarfremstillings- og overføringsretten relevante.

UBVA oplyste, at download og efterfølgende gen-upload af en ’meme’ eller en gif-fil indebærer to eksemplarfremstillinger. At materialet gøres tilgængeligt på en internetside indebærer derudover en overføring til almenheden. UBVA anbefalede derfor, at personen undlod denne form for deling.

UBVA oplyste derimod, at det er tilladt at linke til materiale på internettet, hvis det er lagt ud på internettet med rettighedshavernes samtykke. Det gælder også ved ”embedded” linking, hvor det ser ud som om, at det materiale, der linkes til, er indkodet på den side, der linker til materialet. Der er ikke pligt til at foretage kildeangivelse ved sådan linking.

UBVA oplyste dog, at det er uafklaret, om linking til materiale, der ikke er lagt ud på internettet med rettighedshaverens samtykke, kræver rettighedshaverens samtykke. UBVA anbefalede derfor, at personen ikke linker til materiale på internettet, medmindre vedkommende er helt sikker på, at det er tilgængelig gjort på den side, der linkes til, med rettighedshaverens samtykke.

Det bemærkes, at retstilstanden vedrørende linking efterfølgende er blevet mere afklaret. Se herom i UBVA's informationsbog "Ophavsret for begyndere - en bog til ikke-jurister" på www.ubva.dk (under "publikationer").


Besvaret d. 09-08-2016
AC Sagsnummer: S-2016-484

Print