Må man gerne tage billeder af fotografier af tøjdesigns og publicere dem i en fagbog? Herunder specielt lommedesigns?
En person ønskede oplyst, om vedkommende uden samtykke kunne affotografere og gengive en række forskellige typer af "lommedesigns" i en fagbog om lommer.

UBVA vejledte om, at "lommedesign" kan være beskyttet mod eftergørelse efter ophavsretlige regler, designretlige regler og regler i markedsføringsloven. Hvis et lommedesign er beskyttet af ophavsret, vil gengivelse heraf i en fagbog normalt kræve samtykke fra designeren eller en tilladelse fra Copydan, og designeren har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med god skik, jf. både lovens § 2 og § 3.

Hvis et lommedesign er beskyttet efter designretlige eller markedsføringsretlige regler, vil det normalt være tilladt at gengive designet i en fagbog om lommer i overensstemmelse med god forretningsskik, forudsat at "kilden" angives, hvilket her sigter til det tøjfirma el. lign., som udnytter det pågældende design.

UBVA anførte desuden, at hvis fagbogen skulle udgives på internettet og/eller i andre lande, kan det være nødvendigt tillige at undersøge lovgivningen i andre lande.

Besvaret d. 12-07-2016
AC Sagsnummer: S-2016-480

Print