Hvordan forholder ophavsretten sig til værker, der er frembragt i den ansattes fritid?
En arbejdstager ønskede at udgive bøger om et emne, der lå tæt op ad vedkommendes arbejdsopgaver. Arbejdstagerens leder havde givet samtykke til, at arbejdstageren kunne udgive bøgerne, så længe de blev skrevet i fritiden og ikke indeholdt arbejdsgiverens navn.

Arbejdstagerens kontrakt indeholdt en bredt formuleret klausul om, at arbejdstageren overdrog alle immaterielle rettigheder til arbejdsgiveren for værker o.l., som blev frembragt under ansættelsen.

UBVA oplyste, at kontraktens bestemmelse om immaterielle rettigheder var urimeligt vidtgående. UBVA vurderede dog, at forudsætningen i kontrakten om, at materialet var frembragt under arbejdstagerens ansættelse, formentlig ville føre til, at bøgerne skrevet i fritiden ikke ville være omfattet af overdragelsen.

Alligevel anbefalede UBVA, at arbejdstageren for en sikkerheds skyld indgik en skriftlig aftale med lederen for hver ny bog, arbejdstageren ville skrive.


Besvaret d. 22-06-2016
AC Sagsnummer: S-2016-466

Print