Hvordan er man sikker på at opnå ophavsret til sit værk, og hvordan kan man forhindre andre i at bruge det ophavsretligt beskyttede materiale?
Et dansk forlag havde erhvervet licens til at udgive en amerikansk bog på dansk hos et amerikansk fond. Forlaget ønskede oplyst, om ophavsretten til oversættelsen var betinget af notifikation i bogen, f.eks. ved et © (copyright) logo. Derudover, hvordan kolofonen burde formuleres og hvordan et ønske fra forlaget om et forbud mod gengivelse i kolofonen bedst imødesås.

UBVA oplyste, at ophavsretten til oversættelsen ikke er betinget af notifikation om ophavsret i bogen, men at ophavsretten kan påberåbes uden yderligere formkrav.

UBVA vurderede, at den af forlaget foreslåede kolofon, der både nævnte den oprindelige forfatter, det amerikanske fond og det danske forlag, tog rimeligt hensyn til personer, der måtte ønske at opsøge rettighedshaverne.

Derudover oplyste UBVA, at det ikke i henhold til dansk ophavsret er muligt generelt og absolut at forbyde andre at bruge ophavsretligt beskyttet materiale, da de ophavsretlige undtagelser ikke kan tilsidesættes ved ensidige erklæringer i f.eks. kolofoner.

UBVA foreslog derfor følgende formulering af et afsnit om rettigheder i kolofonen:

”Gengivelse og tilgængeliggørelse i enhver form af denne bog må kun finde sted i overensstemmelse med gældende dansk ret. Alle rettigheder forbeholdes helt eller delvist og i enhver form.”

Om henvisning til rettighedshaverne i et separat afsnit foreslog UBVA følgende formulering:

”Denne bog er udgivet med licens fra [Fondet]. Ingen dele af denne bog må uden rettighedshavernes samtykke gengives eller tilgængeliggøres, medmindre det ifølge gældende dansk ret er tilladt, ligesom enhver gengivelse eller tilgængeliggørelse skal ske med tydelig kildeangivelse. Fremsend venligst eventuelle forespørgsler vedrørende brug af bogens tekst på e-mail eller med brev til [Forlaget] og forespørgsler vedrørende andre dele af bogen, herunder de billeder, der indgår i bogen, til [Fondet].”


Besvaret d. 19-05-2016
AC Sagsnummer: S-2016-298

Print