Hvornår udløber ophavsretten til et litterært værk, som flere personer har bidraget til?
En person ansat ved et forlag ønskede oplyst, om forlaget kunne genudgive en bog fra 1927 uden at skulle indhente tilladelse først. Bogens forfatter var død i 1932. Bogen indeholdt dog også et forord og en indledning, og det var uklart, hvornår personerne, der havde skrevet disse dele, var døde. Derudover var bogen omskrevet af en anden end forfatteren. Det var ligeledes uklart, hvornår omskriveren var død.

UBVA oplyste, at ophavsretten til et litterært værk varer, indtil 70 år efter ophavsmandens dødsår. Bogens forfatters ophavsret var derfor udløbet den 1. januar 2003.

Da der ikke forelå nærmere oplysninger om forfatteren til forordet og indledningen, kunne UBVA ikke vurdere, hvornår ophavsretten hertil udløb.

Den person, der havde omskrevet hele bogen, måtte antages at have (med)ophavsret til sin omskrivning af bogen. Da der ikke forelå nogen oplysninger om, hvornår denne forfatter var død, kunne UBVA ikke vurdere, hvornår ophavsretten til den omskrevne bog udløb.

Det var på denne baggrund ikke klart, om forlaget måtte genudgive den omskrevne bogen med forord og indledning uden tilladelse.

UBVA anførte, at forlaget gerne måtte udgive forfatterens oprindelige ubearbejdede tekst, som den forelå før omskrivningen og uden forord eller indledning, hvis forlaget kunne få fat i den.


Besvaret d. 31-03-2016
AC Sagsnummer: S-2016-297

Print