Hvordan kan man formulere en aftale med sit arbejde, hvis man gerne selv vil beholde nogle af ophavsrettighederne til det man udarbejder?
En person skulle ansættes ved en institution på Grønland. Vedkommende havde tidligere været ansat samme sted med en anden titel. Dengang havde personen udviklet noget undervisningsmateriale som led i arbejdet. Institutionen sendte i forbindelse med nyansættelsen en kontrakt, hvor alle personens rettigheder til materiale udviklet under den tidligere ansættelse blev overdraget til institutionen. Personen havde ikke noget problem med, at andre brugte materialet, men ville dog også selv kunne bruge det.

UBVA foreslog derfor følgende formulering til en aftale:
”Ophavsretten til undervisningsmateriale, som underviseren har lavet som led i sit ansættelsesforhold ved [Institutionen] med henblik på brug i undervisningen her, tilhører [Institutionen]. Denne kan derfor tillade andre lærere at bruge materialet i deres undervisning. Desuden kan andre lærere ved [Institutionen] frit bearbejde og redigere i materialet. [Institutionen] kan dog ikke videresælge materialet til andre, herunder andre skoler, uden tilladelse fra underviseren. Underviseren har uanset denne aftale lov til selv at bruge sit undervisningsmateriale i undervisning uden for [Institutionen].


Besvaret d. 19-04-2016
AC Sagsnummer: S-2016-285

Print