Hvor langt strækker en aftale om overdragelse af ophavsrettigheder sig? Må man f.eks. lægge nogle kunstværker, som man har fået overdraget, ud på de sociale medier?
En forening havde som virksomhed at udleje kunstværker i sin samling til sine medlemmer. For at promovere foreningen ønskede den at digitalisere kunstværkerne og lægge dem ud på de sociale medier. Foreningen havde igennem tiden indgået en række aftaler med nogle af rettighedshaverne til kunstværkerne i samlingen.

UBVA vurderede, at kunstværkerne i samlingen var ophavsretligt beskyttede, og at det derfor som udgangspunkt ville kræve tilladelse at lægge dem ud på de sociale medier.

Specialitetsgrundsætningen ville formentlig indebære, at aftaler, der var indgået før, at det blev almindeligt at bruge de sociale medier, ikke kunne give foreningen lov til at lægge kunstværkerne ud på de sociale medier. Det gjaldt, uanset om aftalerne brugte vendinger som ”brug på internettet”. Derimod vurderede UBVA, at aftaler indgået efter, at det blev almindeligt at bruge de sociale medier, godt kunne give foreningen lov til at lægge kunstværkerne ud på de sociale medier.

Dog kun, når aftalerne nævnte brug på internettet el.lign. Det var ikke klart, om aftalerne tillod selve affotograferingen af kunstværkerne. Foreningen var derfor muligvis begrænset til tilfælde, hvor den allerede havde digitale billeder.

Foreningen kunne desuden med henvisning til ophavsretslovens § 24, stk. 1, 2. pkt. digitalisere kunstværkerne for efterfølgende at lægge dem ud på de sociale medier. Dog kun i den udstrækning, at foreningen gjorde det for at gøre opmærksom på en kommende eller igangværende udstilling hos et af foreningens medlemmer. UBVA oplyste i den forbindelse efter anmodning, at foreningen kunne bruge en skabelon til billedteksten med følgende struktur:

[Beskrivelse af billedet]
[Kreditering af ophavsmanden]
[Oplysninger om udstillingen, herunder 1. navn på udstillingen, 2. beskrivelse af udstillingen, 3. stedet for udstillingen, 4. perioden for udstillingen og 5. arrangør]
[Henvisning til foreningen]

Endeligt kunne foreningen få en aftalelicens fra Copydan Billeder, hvis foreningen måtte ønske at bruge kunstværkerne på måder, som aftalerne eller ophavsretslovens § 24, stk. 1, 2. pkt., ikke tillod.


Besvaret d. 17-03-2016
AC Sagsnummer: S-2016-283

Print