Hvem har ophavsretten til et edb-program, som en universitetsforsker har frembragt som led i sit arbejde?
En forsker ønskede vejledning om ophavsretten til et edb-program, der var frembragt af en forsker ved en dansk forskningsinstitution. UBVA vejledte om, at ophavsretten til et edb-program som udgangspunkt tilkommer den/dem, der har frembragt edb-programmet (ophavsretslovens § 1), men at ophavsretslovens § 59 indeholder en særlig regel, hvorefter ophavsretten til edb-programmer i visse tilfælde overgår fuldstændigt til arbejdsgiveren. UBVA vejledte om, at ophavsretslovens § 59 kan fraviges ved aftale, og at det derfor e. o. kan være nødvendigt at få tilladelse til brug af et edb-program både hos de relevante programmør(er) og deres forskningsinstitution. UBVA vejledte endvidere om indholdet af den legale programlicens, jf. ophavsretslovens §§ 36-37.

Besvaret d. 02-03-2016
AC Sagsnummer: S-2016-236

Print