Er universitetsspecialer omfattet af begrebet ”kritiske og videnskabelige fremstillinger” i bestemmelsen § 23, stk.1?
Der er ikke taget stilling til dette spørgsmål i lovens forarbejder, og der foreligger heller ingen domme herom. UBVA vejledte om, at en ”kritisk fremstilling” ifølge forarbejderne er et værk, der har et ”kritisk formål” – i modsætning til en ”alment oplysende fremstilling”, som ikke omfattes af bestemmelsen. Retspraksis viser, at der skal foretages en meget konkret vurdering heraf. Meget taler for at et typisk universitetsspeciale har et tilstrækkeligt ”kritisk formål” til at være omfattet af bestemmelsen, og på mange områder skrives universitetsspecialer under anvendelse af fagets videnskabelige metoder, hvorved det nærmer sig en ”videnskabelig fremstilling”, som også er omfattet af bestemmelsen. UBVA konkluderede, at spørgsmålet ikke kan betragtes som afklaret.

Besvaret d. 24-01-2016
AC Sagsnummer: S-2016-079

Print