Falder ophavsrettigheder i arv? Og må en kunstner, der har videresolgt et værk til et museum, ikke efterfølgende ændre værket?
UBVA blev spurgt, hvor det fremgår, at ophavsrettigheder falder i arv, sådan så brug af det beskyttede stof kræver tilladelse fra ophavsmandens arvinger. Desuden blev UBVA spurgt, om en kunstner, der har videresolgt et værk til et museum, derefter er afskåret fra efterfølgende at ændre værket.

UBVA vejledte om, at det fremgår af ophavsretslovens § 61, at ophavsrettigheder falder i arv ved ophavsmandens død.

Desuden vejledte UBVA om, at hvis en kunstner sælger et værk til et museum, kan det somme tider følge af en udtrykkelig eller stiltiende aftale med museet, at kunstneren ikke må lave nye versioner af værket. Derimod kan man ikke sige, at der gælder et almindeligt princip om, at kunstnere, der har solgt værker til museer, ikke må lave nye versioner af dem, jf. loyalitetspligten, som der kan læses mere om i Morten Rosenmeiers bog "Ophavsret for begyndere - en bog til ikke-jurister" kap 7. Denne kan downloades gratis på UBVAs hjemmeside: www.ubva.dk/publikationerBesvaret d. 26-02-2016
AC Sagsnummer: S-2016-073

Print