Hvis man har overdraget sine ophavsrettigheder til nogle værker, må man så godt på et senere tidspunkt lave nye værker, der har nogenlunde samme indhold, og udgive disse?
En akademiker havde haft ansættelse på et forlag til at udarbejde undervisningsmateriale om en række emner, og det fulgte af ansættelseskontrakten, at alle rettigheder til dette materiale tilkom arbejdsgiveren. Akademikeren ønskede nu – efter ansættelsens ophør – at skrive en lærebog om nogle af de samme emner.

UBVA vejledte om, at arbejdsgiverens ophavsrettigheder til det tidligere udarbejdede undervisningsmateriale ikke var til hinder for, at akademikeren nu skrev en lærebog om (nogle af) de samme emner, så længe der ikke var tale om en krænkelse af ophavsretten til det tidligere udarbejdede undervisningsmateriale (”selvplagiat”), og det i øvrigt skete i overensstemmelse med den ulovbestemte loyalitetspligt. Denne loyalitetspligt indebærer blandt andet, at man ikke må handle på en måde, som kan skade den anden parts legitime interesser. Man må herved ikke gøre den aftale som man har indgået mindre attraktiv end de vilkår som den er indgået ved. Det er muligt at læse mere om loyalitetspligten og overdragelse af ophavsrettigheder i Morten Rosenmeiers bog ”Ophavsret for begyndere – en bog for ikke-jurister” i kapitel 7. Bogen kan downloades gratis fra UBVAs hjemmeside www.ubva.dk/publikationer.


Besvaret d. 29-01-2016
AC Sagsnummer: S-2016-031

Print