Er det tilladt at linke til materiale lagt tilgængeligt af rettighedsindehaveren?
En bibliotekar ønskede oplyst, om en konkret beskrivelse af lovligheden af linking på en hjemmeside var korrekt i forhold til gældende dansk ophavsret. Det fremgik bl.a. af beskrivelsen, at det ikke var tilladt at bruges ”framing” i forbindelse med linking. UBVA vejledte om, at EU-Domstolen for nylig har fastslået, at det er tilladt at linke til materiale, der er lagt lovligt ud på internettet af rettighedshaverne eller med tilladelse fra dem, og som der er almindelig adgang til. Dette gælder uanset, hvordan der linkes, herunder også ”embedded links”, hvor det indhold, der linkes til, vises som en del af en anden hjemmeside. UBVA vejledte desuden om, at der kan indgås aftaler om, at man ikke må linke, og at linking efter omstændighederne kan være i strid med anden lovgivning, herunder navnlig (for erhvervsdrivende) markedsføringslovens § 1.

Besvaret d. 03-01-2016
AC Sagsnummer: 2015-297

Print